Milli eğitim Bakanlığınca Şehit ve Gazi yakınlarının yanı sıra eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütlerin ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınmasıyla verilecek

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce yeni eğitim öğretim yılında, özel okullarda öğrenim görecek 340 bin öğrenciye teşvik verilecek.

TEŞVİK KİMLERE VERİLECEK?

Eğitim ve öğretim desteği, yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütlerin ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınmasıyla verilecek. Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananlar, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri halinde bu tutarların, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren ilgili kanun maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıyla bir ay içinde ödenmesi istenecek. Süresinde ödenmemesi halinde ise bu tutarlar, Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilecek.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel okullarda öğrenim  görecek öğrenciler için verilecek eğitim ve öğretim desteği başvuruları, 10 Ağustos – 6 Eylül arasında alınacak.

Bakanlığın internet sitesinden, 5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel  Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim  Desteği Uygulama e-Kılavuzu yayımlandı. Buna göre, eğitim ve öğretim desteğinden yararlanmak isteyen  öğrenciler, e-okul, özel okullar ise MEBBİS üzerinden 10 Ağustos-6 Eylül’de  başvurularını yapabilecek.

Tercih yapmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri, 7 Eylül’de  Bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak ve aynı gün öğrencilerin tercih  işlemleri de başlamış olacak. 14 Eylül’e kadar devam edecek olan tercih sürecinin  ardından 15 Eylül’de yerleştirme sonuçları ilan edilecek ve 15-22 Eylül’de nakil ve kesin kayıt işlemleri yapılacak.

Başvurularda 75 bin kişinin belirtilen tarihlerde özel okullara kayıt  yaptırmaması halinde yeniden tercih alınmadan öğrencilerin önceki tercihleri  doğrultusunda ek yerleştirmeler yapılacak ve 29 Eylül itibarıyla 2017-2018  öğretim yılı eğitim ve öğretim desteği işlemleri tamamlanmış olacak.

– Takvim dikkatle incelenmeli

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal  Şamlıoğlu, velilerin e-kılavuzda yer alan takvimi dikkatle incelemelerini istedi. İster resmi isterse özel okula devam eden öğrencilerin veli veya  vasilerinin destekten yararlanmak için kayıtlı oldukları okulların müdürlüklerine  müracaat etmeleri gerektiğinin altını çizen Şamlıoğlu, bir okulda kaydı  bulunmayan okul öncesi öğrencilerinin velilerinin ise okul öncesi eğitimi yapılan  resmi veya özel okula aday ya da kesin kayıtlarını yaptırarak desteğe müracaat  edebileceklerini bildirdi.

Öğrencilerin eğitim ve öğretim desteği kapsamında 15 tercih hakkı  bulunduğunu hatırlatan Şamlıoğlu, kayıt yaptırmayı düşündükleri okulların kayıt  ücretleri ile diğer şartları hakkında yeterince bilgi edindikten sonra tercih  yapmaları konusunda velileri uyardı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl özel okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim ve öğretim desteği kapsamında 2017-2018 öğretim  yılında, okul öncesi eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere 3 bin 60 lira,  ilkokul ve temel liselerde öğrenim gören öğrencilere 3 bin 680 lira, ortaokul ve  diğer liselerde öğrenim gören öğrencilere ise 4 bin 280 lira destek ödemesi yapılacak.

Ayrıca 2017-2018 öğretim yılında okul öncesinde 6 bin, ilkokul, ortaokul ve liselerde 15 biner, temel liselerde ise 24 bin olmak üzere toplam 75  bin öğrenci ilk defa bu destekten yararlanma imkanı bulacak.

Read More